Ledamöter KN

Här listas ledamöter i Kulturnämnden. För kontaktuppgifter gå till Sök politiker.

Lena Sandgren (S), ordförande

Claes Jansson (MP) förste vice ordförande

Ulla Olofsson (M), andre vice ordförande

Mona Wettergren (SD)

Leif Gummesson (S)

Cecilia Holmberg (M)

Lena Häggblad (C)

Ingrid Hagberg-Hake (S)

Laila Johansson (KD)