Kulturnämnden

Kulturnämnden (KN) ansvarar för bibliotek, Musikskolan, Lokstallarna, kulturverksamhet samt service och stöd till föreningar inom kulturområdet.

Här följer några exempel på kulturarrangemang som ligger under kulturnämndens ansvar:

 • Alice Tegnérdagarna
 • Kulturnatten
 • Konstverksamhet
 • Kulturmiljövård
 • Offentlig utsmyckning
 • Samverkan med museer och hembygdsgårdar
 • Satsningar på film, teater och utställningar
 • Övriga aktiviteter i kulturkvarteren

Nämnden styrs av en ordförande och två vice ordförande, ytterligare sex ledamöter och nio ersättare. Ordförande i kulturnämnden Lena Sandgren (S).

Tider för sammanträden 2021

 • 17 februari
 • 17 mars
 • 26 maj
 • 15 september
 • 20 oktober
 • 1 december