Ersättare KS

Här listas ersättare i kommunstyrelsen. För kontaktuppgifter gå till Sök politiker.

Ulf Ohlsson (M)

Jan Bremberg (S)

Tommy Strannemalm (SD)

Ulla Sandgren (S)

Britt Jämstorp (KD)

Ida Lindgren (M)

Gertrud Ivarsson (C)

Tommy Mikkelsen (SD)

Veronika Hertelendy (V)

Anne-Maj Öström (KD)

Andreas Green (M)

Charlott Lorentzen (MP)

Louise Håkansson (SD)

Ted Olander (MP)

Thomas Lilja (MED)