Ersättare KF

Här listas ersättare i Kommunfullmäktige. För kontaktuppgifter gå till Sök politiker.

Ulf Gustavsson (S)

Kerstin Gustafson (S)

Kerstin Linde (S)

Göran Svensson (S)

Inger Löfblom Sjöberg (S)

Andreas Saleskog (S)

Elisabet Rosengren (S)

Anki Hansson (S)

Momma Merzi (S)

Per-Ivar Johansson (C)

Sofie Ekenberg (C)

Mats Bondesson (C)

Per Atmander (MP)

Anna Atmander (MP)

Mats Olausson (M)

Britt Kilsäter (M)

Magnus Olsson (M)

Per Erlandsson (M)

Stefan Nilsson (M)

Andreas Green (M)

Iman Omairat (L)

Stefan Sörensson (L)

Laila Johansson (KD)

Lennart Ung (KD)

Veronika Hertelendy (V)

Vakant (V)

Margaretha Lennarthsson (SD)

Håkan Abramsson (SD)

Dan Andersson (SD)

Britt Karlsson (SD)

Vakant (SD)