Ledamöter KF

Här listas ledamöter i Kommunfullmäktige 2022-10-15–2026-10-14. För kontaktuppgifter gå till Sök politiker.

Björn Tenland Nurhadi (SD), ordförande

Magnus Arvidsson (M), förste vice ordförande

Marie Sällström (S), andre vice ordförande

Elin Petersson (M)

Ida Larsson (S)

Tor Billing (SD)

Magnus Gärdebring (M)

Momma Merzi (S)

Sofie Ekenberg (C)

Magnus Sandgren (M)

Per-Ola Mattsson (S)

Tommy Larsson (V)

Görgen Lennarthsson (SD)

Hazem Alheeb (MP)

Linda Risholm (M)

Leif Håkansson (S)

Britt Jämstorp (KD)

Emma Eriksson (SD)

Annika Westerlund (S)

Nicklas Martinsson (MED)

Kousai Al Haji (C)

Bodil Frigren Eriksson (L)

Tommy Mikkelsen (SD)

Iréne Ahlstrand Mårlind (M)

Jan Bremberg (S)

André Nord (SD)

Ulf Ohlsson (M)

Veronika Hertelendy (V)

Ida Lindgren (M)

Vakant (S)

Margaretha Lennarthsson (SD)

Mats Dahlbom (C)

Andreas Green (M)

Ulla Sandgren (S)

Charlott Lorentzen (MP)

Lars Olsson (SD)

Daniel Melin (M)

David Alfredsson (S)

Lars-Olof Larsson (KD)

Mona Wettergren (SD)

Jimmie Andersson (M)

Lena Sandgren (S)

Tommy Strannemalm (SD)

Gertrud Ivarsson (C)

Lars Hasselgren (M)

Olle Gillberg (V)

Thomas Lilja (MED)

Anders Karlsson (S)

Niklas Ek (L)

Emma Andersson (SD)

Anna Arlid (M)