Ledamöter KF

Här listas ledamöter i Kommunfullmäktige. För kontaktuppgifter gå till Sök politiker.

Marie Sällström (S), ordförande

Gertrud Ivarsson (C), förste vice ordförande

Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), andre vice ordförande

Per-Ola Mattsson (S)

Annika Westerlund (S)

Leif Håkansson (S)

Ulla Sandgren (S)

Jan Bremberg (S)

Monica Nobach (S)

Katrin Johansson (S)

Jan-Åke Berg (S)

Susanne Olsson (S)

Kenneth Hake (S)

Linda Winnetoft (S)

Tommy Persson (S)

Lena Sandgren (S)

Anders Karlsson (S)

Johnny Persson (S)

Christel Friskopp (S)

Ulf Gustavsson (S)

Marco Gustavsson (C)

Mats Dahlbom (C)

Ola Persson (C)

Lena Häggblad (C)

Claes Jansson (MP)

Charlott Lorentzen (MP)

Magnus Gärdebring (M)

Elin Petersson (M)

Magnus Sandgren (M)

Magnus Arvidsson (M)

Catarina Flod (M)

Lars Hasselgren (M)

Ulf Ohlsson (M)

Anna Arlid (M)

Rickard Holmberg (M)

Ulla Olofsson (M)

Emanuel Norén (L)

Bodil Frigren-Ericsson (L)

Britt Jämstorp (KD)

Lars-Olof Larsson (KD)

Tommy Larsson (V)

Lena Johansson (V)

Björn Tenland Nurhadi (SD)

Mona Wettergren (SD)

Görgen Lennarthsson (SD)

Tor Billing (SD)

Ulrika Berggren (SD)

Tommy Mikkelsen  (SD)

Thor Ströberg (SD)

Jonas Lingvärn (SD)

Margaretha Lennarthsson (SD)