Samhällsbyggnadsförv.

Samhällsbyggnadsförvaltningen verkar för en god livsmiljö i Karlshamn, idag och i framtiden, och arbetar med samhällsplanering, trafik- och tekniska frågor, tillstånd och tillsyn av byggnationer, fritid, park och skärgård. I förvaltningen ingår också servicefunktioner som städ, kost, drift, fastighet och sotning.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Rådhuset
Telefonnummer: 0454-810 00
Öppettider: 07:30-16:30
E-post: byggnadsnamnden@karlshamn.se, teknik-fritidsnamnden@karlshamn.se
Postadress: 374 81 Karlshamn

Politiska nämnder

Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Teknik- och fritidsnämnden

Förvaltningschef

Ulrika Nordén Johansson