Protokoll BN

Här presenteras protokoll för byggnadsnämnden år 2021.

Protokoll BN 2021 01 20
Protokoll BN 2021 02 24 – Omedelbart justerat
Protokoll BN 2021 02 24
Protokoll BN 2021 03 24 – Omedelbart justerat
Protokoll BN 2021 03 24
Protokoll BN 2021 04 14
Protokoll BN 2021 05 05