Ledamöter BN

Här listas ledamöter i Byggnadsnämnden. För kontaktuppgifter gå till Sök politiker.

Jan Bremberg (S), ordförande

Magnus Olsson (M), andre vice ordförande

Mats Bondesson (C), förste vice ordförande

Görgen Lennarthsson (SD)

Kennet Bengtsson (S)

Lars Hasselgren (M)

Gitte Ejdetjärn (S)

Stefan Sörensson (L)

Ulrika Berggren (SD)