Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden (BN) beslutar om bland annat detaljplaner, bygglov och strandskyddsdispenser utifrån lagar som plan- och bygglagen samt miljöbalken.

Nämnden styrs av en ordförande, två vice ordförande, ytterligare sex ledamöter och nio ersättare. Ordförande i byggnadsnämnden är Jan Bremberg (S).

Byggnadsnämnden förvaltning som heter kommunstyrelseförvaltningen.

Datum för sammanträden 2022

 • 19 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 13 april
 • 4 maj
 • 25 maj
 • 22 juni
 • 24 augusti
 • 28 september
 • 12 oktober
 • 2 november
 • 23 november
 • 14 december