Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden (BN) beslutar om bland annat detaljplaner, bygglov och strandskyddsdispenser utifrån lagar som plan- och bygglagen samt miljöbalken.

Nämnden styrs av en ordförande, två vice ordförande, ytterligare sex ledamöter och nio ersättare. Ordförande i byggnadsnämnden är Jan Bremberg (S).

Byggnadsnämnden och teknik- och fritidsnämnden har en gemensam förvaltning som heter samhällsbyggnadsförvaltningen.

Datum för sammanträden 2021

 • 20 januari
 • 24 februari
 • 24 mars
 • 14 april
 • 5 maj
 • 26 maj
 • 23 juni
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 13 oktober
 • 3 november
 • 24 november
 • 15 december