Störningar och kris

Karlshamns kommun har en god krisberedskap. Har du? Vid en större krissituation som exempelvis elavbrott, översvämning och extrema väderförhållanden har du som privatperson skyldighet att klara dig själv under någon vecka.

I vår vardag förutsätter vi att saker som vatten, el och transporter fungerar. Men ibland händer det saker som stör eller slår ut dessa samhällsfunktioner. Du har stora möjligheter att förbereda dig på det oväntade. På dinsakerhet.se kan du läsa en hel del om hur du kan skydda dig. Och på krisinformation.se hittar du aktuell krisinformation. Om du vill ha information om allvarliga olyckor, bränder, naturkatastrofer eller sjukdomsutbrott ringer du 113 13.

Kontakt vid krislägen

Det finns olika nummer att lägga på minnet om du råkar ut för en kris. Om du själv till exempel ser en olycka där liv är i fara, eller ditt eget liv riskeras, ska du ringa 112 till SOS Alarm. Du kan också ringa 113 13, det nationella informationsnumret vid kris, för att få och ge information om kriser eller samhällsstörningar. Polisen har nummer 114 14 och sjukvårdsrådgivningen har 1177. Det finns även andra journummer att ringa.

Kemikalieolycka

Företag som hanterar stora mängder kemikalier är viktiga för näringslivet men innebär också vissa risker. Du kan läsa om vilka olyckor som kan inträffa vid så kallade Seveso-klassade verksamheter i din närhet på Räddningstjänstens webbsida. Där får du också veta hur du ska agera om olyckan skulle vara framme.

Kommunens plan för räddningsinsats

Enligt lag ska kommunen ha en plan för räddningsinsatser som gäller verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå. Planen ska upprättas av kommunens räddningstjänst i samråd med berörda verksamhetsutövare. Planen ska även skickas till Länsstyrelsen. Kommunens plan för räddningsinsatser ska vara tillgänglig så att allmänheten ska kunna lämna synpunkter på planerna. Planen ska sedan fastställas av Räddningstjänsten. Planen finner du på Räddningstjänstens webbsida, eller så kan du här ladda ner ”Kommunens plan för räddningsinsatser” i pdf-format.

Agerande vid gasläcka

Larma 112. Gå in. Stäng dörrar, fönster och om möjligt ventilation. Uppdatera dig om situationen via radio (P4 Blekinge), tv eller internet.