Nyheter kopplade till läget i Ukraina

Kommun

Lägesbild den 5 maj kopplat till kriget i Ukraina

Läget för Karlshamns kommuns del i flyktingmottagandet är oförändrat sedan förra veckan. Vi känner till att ett 30-tal flyktingar har löst eget boende...

Kommun

Lägesbild den 28 april kopplat till kriget i Ukraina

Läget för Karlshamns kommuns del i flyktingmottagandet är i stort oförändrat. Vi känner till att ett 30-tal flyktingar har löst eget boende i Karlsham...

Kommun

Lägesbild den 14 april kopplat till kriget i Ukraina

Läget för Karlshamns kommuns del i flyktingmottagandet är i stort oförändrat sedan förra veckan.  Vi vet om att det finns flyktingar som löst eget boe...

Kommun

Lägesbild den 7 april kopplat till kriget i Ukraina

Läget för Karlshamns kommuns del i flyktingmottagandet är i stort oförändrat sedan förra veckan. Migrationsverket bedömer att man för tillfälligt har...

Kommun

Lägesbild den 1 april kopplat till kriget i Ukraina

Ryssland invaderar Ukraina och utifrån det humanitära läget flyr delar av befolkningen till grannländer. I dagsläget har cirka 24.000 ukrainska medbor...

Kommun

Vi söker familjehem för ensamkommande barn från Ukraina

Med anledning av kriget i Ukraina förbereder sig Karlshamns kommun på att kunna hjälpa barn och ungdomar på flykt. Socialtjänsten i Karlshamn söker dä...

Kommun

Ta del av hemberedskapsinformation på torget i Karlshamn

På lördag och de kommande tre lördagarna mellan kl. 11-14 kommer Lottakåren och Civilförsvarsförbundet informera om hemberedskap på torget i Karlshamn...

Kommun

Lägesbild den 24 mars kopplat till kriget i Ukraina

Hittills har få flyktingar sökt sig till Karlshamn. Det tillfälliga boende som finns redo har ännu inte använts av Migrationsverket, men vi vet att de...

Kommun

Lägesbild den 17 mars kopplat till kriget i Ukraina

Karlshamns kommun har sedan den 11 mars haft ett tillfälligt boende iordningsställt för att i samverkan med Migrationsverket med kort varsel kunna ta...

Kommun

Samarbete med församlingar och frivilligorganisationer i flyktingmottagandet

I onsdags bjöd Karlshamns kommun in flera församlingar och frivilligorganisationer för att denna gång starta ett samarbete kopplat till flyktingmottag...