Senaste nytt Covid-19

Kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun 29 april

I Blekinge fortsätter smittspridningen på en hög nivå och bland de kommunanställda är flera sjukskrivna eller i hemkarantän på grund av Corona sedan f...

Skola

Årskurs 1 och 2 på Väggaskolan går över till fjärrundervisning 29 april

Efter samråd med smittskydd Blekinge har förvaltningschefen, inom ramen för tidigare beslut, fattat beslut att årskurs 1 och 2 på Vägga Gymnasieskola...

Kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun 23 april

Smittspridningen i Karlshamn och länet ligger på en fortsatt hög nivå och Karlshamns kommun har de senaste tre veckorna konstaterat flertalet nya smit...

Kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun 16 april

Smittspridningen av Covid-19 fortsätter att öka i Karlshamn. Smittskydd Blekinge gör bedömningen att länet är inne i en tredje smittvåg. Det gäller dä...

Kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun 9 april

Ökningen av antalet positiva egentester i Karlshamn fortsätter. Smittskydd Blekinge gör bedömningen att länet är inne i en tredje smittvåg. Det gäller...

Skola

Fortsatt kombinerad distans- och närundervisning för gymnasie- och högstadieelever

Under hela vårterminen kan gymnasie- och högstadieeleverna på de kommunala skolorna i Blekinge komma att fortsätta sin undervisning som en kombination...

Kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun 1 april

Allt pekar nu på att smittspridningen ökar i Karlshamn och i Blekinge samtidigt som vi står inför påskhelgen med lediga dagar för många av oss. Det är...

Kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun den 26 mars

Fler smittsamma virusvarianter får ökad spridning. Det gäller därmed att fortsätta hålla i och hålla ut för att minska smittan.Under de senaste ve...

Kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun den 19 mars

Under de senaste veckorna har antalet positiva egentester per vecka i Karlshamn stabiliserats kring 30 positiva tester per vecka.  Mer smittsamma viru...

Kommun

Lägesbild för Karlshamn den 12 mars

Under den senaste veckan har antalet positiva egentester per vecka i Karlshamn åter ökat något.  Mer smittsamma virusvarianter finns och kan få större...