Hjälp för äldre och utsatta

Karlshamns kommun har anlitat volontärer och samarbetar med samfund och andra under coronapandemin för att hjälpa dig som hör till en riskgrupp att få psykosocial hjälp, din mat eller medicin inhandlad och levererad till hemmet.

Är du äldre och tillhör en riskgrupp ska du begränsa dina nära kontakter med andra människor. Det innebär bland annat att du ska undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer, apotek eller andra offentliga lokaler.

Volontärer handlar och lämnar matkasse

Under coronapandemin samarbetar Karlshamns kommun med flera frivilligorganisationer och volontärer som bistår äldre i riskgrupp med inköp och leveranser av livsmedel och annat.

Medicinleveranser hanteras av Apoteksgruppen

Apoteksgruppen i Karlshamn har valt att låta hemleveranser av medicin vara avgiftsfria för kunder som tillhör riskgrupperna. Hjälpen är till för dig som inte har möjligheter till nödvändiga inköp via andra som familjemedlemmar, vänner eller bekanta.

Olika samfund hjälper till i krisen

Här nedan ser du var du kan få hjälp, och du behöver inte vara medlem eller aktiv i någon församling för att ha möjlighet till hjälp. Klicka på organisationens namn så kommer du till respektive organisations webbsida med information om vad de kan hjälpa till med och när.

Karlshamn-Trensum pastorat

Asarums pastorat

Mörrum-Elleholms församling

Karlshamns Pingstförsamling

Apoteksgruppen

Karlshamns kommun har också volontärer som hjälper till med inhandling och leveranser av livsmedel.

Ring kommunens Servicecenter för svar på frågor

Om du har frågor om hemleveranser eller annat kan du ringa kommunens Servicecenter på 0454-810 00. Här nedan ser du en instruktionsfilm om vad du som volontär ska tänka på vid matleveranser till äldre.

I nuläget är det några få livsmedelsbutiker i Karlshamns kommun som hanterar betalning av varor genom fakturering till kunden. Samfunden, kommunens volontärer och de som behöver hjälp med inhandling behöver alltså inte hantera några pengar sinsemellan. Det finns ett flertal större livsmedelsbutiker i Karlshamns kommun som har digitala lösningar på inköp som också kan nyttjas.

Tillsammans kan vi bromsa smittan!