För personal

Här sammanställer vi länkar som kan vara bra för dig som är anställd inom Karlshamns kommun:

Kommunens intranät

Microsoft Outlook Epost

Intern telefonkatalog 

Heroma

Personalklubben

Dexter

Dokumentbank UTB