Konstklubben Kommuntavlan

Kommuntavlan är en konstförening för alla anställda och politiker i Karlshamns kommun. Även anställda som har gått i pension är välkomna att vara med. Medlemsavgiften är 360 kronor/år. Avgiften kan betalas med ett månatligt avdrag på lönen à 30 kronor/månad.

Kommuntavlan har för närvarande cirka 450 medlemmar. Klubben köper in och lottar ut konst till medlemmarna vid en årlig utlottning och vid årsmötet. Som medlem kan man även delta i andra konstaktiviteter som klubben medverkar i, till exempel resor till gallerier och konsthallar.

Konstklubben disponerar två väggar i Rådhusets kafeteria där nya utställningar presenteras varje månad – startdatum är runt den första varje månad.

Aktuell information

Årsmöte våren 2021

Årsmötet som skulle ha genomförts våren 2020 ställdes in på grund av coronapandemin. Istället genomförs det våren 2021 i samband med nästa årsmöte. Det innebär att vi i styrelsen fortsätter vårt uppdrag till dess att nästa årsmöte kan genomföras.

Nya regler från Skatteverket

Nya regler enligt Skatteverket gör att konstföreningar på arbetsplatser inte längre får lotta ut konst för större belopp än de inbetalda medlemsavgifterna. Det innebär att de bidrag som föreningen får genom sponsring inte kan användas till vinster. Däremot kan vi använda dem till er medlemmar på andra sätt, exempelvis föreläsningar, konstbesök och liknande. Det är en punkt som styrelsen vill diskutera på kommande årsmöte.

Medlemsutlottning

Vi i styrelsens hade som mål att kunna genomföra den årliga medlemsutlottningen i höst, trots covid-19. Efter att ha riskbedömt evenemanget enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation har vi kommit fram till att det i nuläget inte är lämpligt att genomföra medlemsutlottningen. Vi planerar att genomföra utlottningen under första kvartalet 2021 och återkommer med mer information så snart vi kan. Vi publicerar ett urval av utlottningskonsten på kommunens intranät. Vi arbetar vidare med att köpa in spännande och intressant konst som vi hoppas att vi snart kunna lotta ut till våra medlemmar!

Kontakt

Har du frågor om klubbens verksamhet kan du kontakta ordförande Ulrika Hägvall Lundberg.  Vill du bli medlem i konstklubben, kontakta Anette Ericson.

Ansvarig för medlemsanmälan
Anette Ericson
Tel 0454-817 07
anette.ericson@karlshamn.se

För information om konstklubben
Ulrika Hägvall Lundberg
Tel 0454- 811 52
ulrika.hagvalllundberg@karlshamn.se

Ansvarig för utställningarna
Camilla Solitander Lind
Tel 0454-811 49
camilla.solitanderlind@karlshamn.se

Ansvarig för konstnärskontakter
Catarina Montan
Tel 0454- 812 34
catarina.montan@karlshamn.se

Ansvarig för konstnärsinformation
Thomas Nilsson
Tel 0454-812 05