Personalklubben – för personal

Alla tillsvidareanställda och vikarier med minst tre månaders sammanhängande anställning i Karlshamns kommun är medlemmar i personalklubben (ingen avgift). Detta gäller även Karlshamnsbostäder, Karlshamn Energi, Karlshamns Hamn, Karlshamnsfastigheter AB och Cura som mot en mindre avgift är medlemmar i personalklubben och får tillgång till klubbens samlade utbud.

Personalklubben erbjuder förmåner som till exempel rabatter på gym och i olika affärer, resor, konserter med mera.

Kom gärna med förslag på hur utbudet kan bli ännu större – och bättre!

Dessutom ingår olika hälsofrämjande aktiviteter i personalklubbens verksamhet.

Personalklubben subventionerar dock inte några aktiviteter – det handlar alltid om rena rabatter som förhandlats fram direkt med den som levererar varan eller tjänsten.

Konstklubben Kommuntavlan ingår i det samlade utbudet av aktiviteter som personalklubben erbjuder, men Kommuntavlan har en egen styrelse och medlemsavgifter.