Företagshälsovård

Karlshamns kommun vill som arbetsgivare att våra anställda ska må bra. Därför har vi ett avtal med företagshälsovården Avonova. Företagshälsovården har fokus på arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor, och det kan gälla enskilda personer, en grupp anställda, eller organisationen som helhet. 

Vi har som organisation redan köpt ett visst antal timmar hos företagshälsovården som vi alla sedan kan använda utifrån våra behov och önskemål. Som medarbetare kan du själv beställa vissa tjänster hos företagshälsovården och som chef har du behörighet att beställa alla tjänster som Avonova har.

Företagshälsovården som vi får via Avonova handlar inte om vanlig sjukvård eller medicinsk behandling – den delen står regionerna för. Vad innebär det i praktiken? Det betyder att Avonovas läkare inte hanterar sjukskrivningar när du är sjuk, och du kan inte heller få samtalsterapi. Däremot kan du via Avonova få ett bedömningssamtal eller ett par stödsamtal kopplat till din arbetssituation.

Avonova är snarare en kompletterande aktör som har fokus på att stötta med åtgärder kopplat till arbetsplatsen och arbetsförmågan.  Avonova kan och bör användas för att underlätta för dig att komma tillbaka i arbete, vare sig din sjukfrånvaro eller dina besvär beror på arbetet eller inte.

De vanligaste tjänsterna vi använder från Avonova handlar om stöd i lagstadgade hälsokontroller, vid rehabilitering eller sjukfrånvaro. Det innefattar också stöd till grupper och arbetslag vid kriser och hög arbetsbelastning, men också i ett förebyggande syfte.