Feriearbete för skolungdom

Kommunen anordnar varje sommar ferieplatser för ungdomar 17-18 år. Ferieplats kan sökas av ungdomar i åldern 17-18 år (ej fyllda 19 år), som bor och är folkbokförda i Karlshamns kommun och som inte haft någon ferieplats genom kommunen tidigare. Uttagning sker genom lottning.

Ni som sökt ferieplats kommer att få besked under april-maj 2021 om ni fått någon plats. Kom ihåg att hålla koll på din e-post varje dag – det är där vi håller kontakt med dig och skickar beskedet om eventuell ferieplats.

Prova på ett yrke under tre sommarveckor

Som feriearbetare får du möjlighet att prova på ett yrke inom kommunen under tre veckor. Det är ett sätt att få en inblick i hur det är att arbeta inom kommunens olika verksamhetsområden. Du ersätter ingen annan personal och du får handledning till de uppgifter du ska utföra. Tidigare har vi kunnat erbjuda platser inom till exempel äldreomsorg, barnomsorg, vaktmästeri, kök och park. På grund av restriktioner i samband med covid-19 vet vi inte exakt vilka platser vi kommer att kunna erbjuda under 2021. Läs mer om lediga ferieplatser för sommaren 2021:

Ferieplatser sommaren 2021.

Ferieplatser för vård- och omsorgsprogrammet

Vanligtvis erbjuder vi också ferieplatser inom omsorgsförvaltningen till ungdomar i åldern 16-18 år som går vård- och omsorgsprogrammet eller som har det som första­handsval till gymnasiet i höst. I år är det osäkert om vi kommer att kunna göra det.