Navigatorcentrum

Navigatorcentrum är en samverkansplattform för unga mellan 16-24 år. Det finns till för dig som av olika anledningar har svårt att få ekonomi, arbete, studier och fritid att gå ihop på egen hand. En samlad plats dit du kan gå och få hjälp med information om vilka möjligheter, rättigheter och verksamheter som finns för dig.

Navigatorcentrum finns i Tullhuset på Hamngatan 2 i Karlshamn. Kontakta oss för att boka en tid, så kan vi tillsammans söka svaren på dina frågor och ta en fika.

Vi ordnar ständigt olika tematräffar och kortare kurser utifrån ungas önskemål. Håll utkik här på hemsidan, på Instagram eller gilla oss på facebook för aktuell information!

Navigatorcentrum är ett nationellt koncept som utvecklats med stöd av bland annat Ungdomsstyrelsen, där man samlar olika aktörer som kommer i kontakt med unga mellan 16-24 år. I Karlshamn samverkar vi  förutom med kommunens olika verksamheter även med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Blekinge och NSPH-Nationell samverkan för psykisk hälsa. Fler aktörer tillkommer ständigt.

Kommunala aktivitetsansvaret, KAA

Är du mellan 16-19 år och varken studerar eller arbetar? Då omfattas du av det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Det innebär att vi som kommun ska kontakta dig och erbjuda individuell vägledning. Det kan handla om praktik, arbete, utbildning eller ett samtal för att få tips om hur du når dina mål. Om vi av någon anledning inte kontaktat dig är du välkommen att kontakta oss.

För mer information, ta kontakt med någon av oss på Navigatorcentrum.

Projekt

Vi driver flera projekt till olika målgrupper och med olika fokus. Kontakta oss för att veta mer om vad som är aktuellt just nu.