Arbetscentrum

Arbetscentrum är till för dig som behöver extra stöd och hjälp för att komma ut i arbete eller studier.

Arbetscentrum är en stor arbetsplats med många verksamheter och stor mångfald, där alla har olika förutsättningar.
Insatserna hos oss är alltid individuella och majoriteten är anvisade av Arbetsförmedlingen eller Försörjningsenheten.

Ateljé

Kreativ verksamhet av olika slag, allt från lera till textil. Vi har även en butik/”showroom” där man internt i kommunen kan köpa de saker som vi själva tillverkar.

Fritidsbibblan

Genom Fritidsbibblan kan du låna sport- och fritidsutrustning gratis i upp till 7 dagar. Kommunen vill med denna satsning ge möjlighet till fler att få en aktiv fritid genom att gratis kunna prova på olika fritidsaktiviteter.
Gå till Fritidsbibblans e-tjänst där du kan lämna in önskemål om att låna sport- och fritidsutrustning 

Städbilar

Städbilarna städar på Karlshamns gator, cykelbanor och torg. Vi tömmer soptunnor och hundlatriner, plockar skräp samt genomför diverse uppdrag åt kommunens olika förvaltningar.

Utegruppen

I huvudsak trädgårdsarbeten och snöskottning till invånare i kommunen med berättigad hemtjänst, men även diverse uppdrag inom kommunen som till exempel enklare flyttuppdrag.

Cykelverkstad

Istället för att skrota så demonterar och reparerar cykelverkstaden cyklar som skänkts eller lämnats in från till exempel polisen eller bostadsbolag.

Verkstad

I verkstaden utför vi reparationer av trädgårdsmaskiner och fordon åt Arbetsmarknadsenhetens verksamheter. Vi utför även enklare reparationer av utrustning och stöttar upp ordinarie verksamhet med en del underhållsarbeten på kommunens skolor och förskolor.

Internservice

Internservice hjälper kommunens verksamheter med både stort och smått, såsom tillverkning av bänkar för utomhusbruk, lekutrustning till förskolor, renovering av möbler, målningsarbeten med mera.
Vi hjälper också föreningar som är berättigade bidrag av kommunen.

Oacen

En trädgård som är en oas, där man i egen takt kan ägna sig åt diverse trädgårdsarbete.

Demontering

Demontering och sortering av vitvaror och småelektronik.

Tvätt och städ

Tvätt av våra arbetskläder och städning av våra lokaler.

Matsalen

Servering av frukost och eftermiddagsfika till vår egen personal, beställningar av fika till konferenser, utbildningar och besök på Arbetscentrum.