Seniorer i skolan

Att vara “Senior i skolan” bygger på frivillighet och riktar sig i första hand till pensionärer, men även till andra som har tid och intresse av att hjälpa till i förskolan eller i skolan.

Som senior i skolan är du knuten till ett arbetslag. Det innebär att du följer en barngrupp eller klass någon eller några dagar i veckan, på rasterna, i skolmatsalen och i den dagliga verksamheten. Du är ett viktigt stöd och en social resurs för barnen.

Du erbjuds:

  • Prova-på-dagar
  • Introduktionsutbildning
  • Regelbundna uppföljningsträffar
  • Skollunch den dag du jobbar

Din kunskap och livserfarenhet behövs!