Rökfria miljöer

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, lag om tobak och liknande produkter. 

Lagen innehåller bland annat ett utökat antal rökfria miljöer. Några av huvudsyftena med den nya lagstiftningen är att av normalisera rökningen, minska risken för tobaksrelaterade sjukdomar och öka tillgängligheten till allmänna miljöer för personer som är känsliga för rök, speciellt barn.

Rökförbudet omfattar cigaretter, elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning, vattenpipa och andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Via länken längst ner till höger kan du läsa den nya tobakslagen i sin helhet.

Ansvarig för rökförbudet

Den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme ansvarar för att rökförbudet följs och för att det inte finns några askkoppar inom det rökfria området.

Regler om skyltning

Den som driver en verksamhet där det är rökförbud ska se till att rökförbudet efterlevs. Alla rökfria miljöer (både nya och gamla) måste skyltas, så att det tydligt framgår att det är förbjudet att röka. Under relaterade dokument här på sidan finns en skylt för rökfri entré. Den finns i tre olika varianter som kan laddas ner, skrivas ut och användas fritt.