För dig som är förtroendevald

Författningssamlingen

Författningssamlingen – Vid sidan av kommunallagen och andra lagar har varje kommun en författningssamling. I författningssamlingen hittar du t.ex. arbetsordning, styrdokument, information om taxor och avgifter, regler för bidrag och stipendier, reglementen och delegationsordningar för kommunens nämnder och styrelse.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna har egna sidor. Där presenteras sammanträdestider, protokoll och vilka ledamöter och ersättare som har uppdrag inom respektive myndighet. Klicka på myndigheterna nedan för att komma till respektive sida. Där finns också kontaktuppgifter till respektive nämnd.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Byggnadsnämnden

Kulturnämnden

Socialnämnden

Teknik- och fritidsnämnden

Utbildningsnämnden

Valnämnden

Överförmyndarnämnden

Informationsfoldrar

Foldern “Information till dig som förtroendevald”

Foldern “Praktisk guide för förtroendevalda”

Användarmanual Netpublicator för möte på distans 

Praktiska länkar

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Heroma

Riktlinjer för personsäkerhetsskyddet av anställda och förtroendevalda

Riktlinjer för representation och gåvor – anställda och förtroendevalda

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)

Klicka här för att söka politiker

Dokument för nedladdning

Inkomst för förtroendevalda – lämnas till kommunkansliet

Förrättningsrapport – lämnas till kommunkansliet

Förlorad semesterersättning för förtroendevald – lämnas till kommunkansliet

Behöver du komma i kontakt med kommunkansliet? Du hittar kontaktuppgifter till höger på denna sidan.