Avsluta uppdrag som förtroendevald

Att avsluta sitt uppdrag

Begäran om entledigande skickas till kommunfullmäktige. När begäran har behandlats av fullmäktige får du beslutet skickat till dig.
Den utrustning du lånat, läsplatta och tagg, ska snarast återlämnas till Kansliet. När du lämnar din utrustning får du ett kvitto på att den är återlämnad.