Att få förtroendeuppdrag

Val

Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare till nämnder efter förslag från de politiska partierna. I samband med att du blir nominerad ska dina person- och kontaktuppgifter lämnas till kommunkansliet.

Tillträde

Du tillträder ditt uppdrag vid månadsskiftet närmast efter att du blivit vald av kommunfullmäktige. Ledamot i bolagsstyrelse tillträder respektive lämnar sitt uppdrag enligt vad som stadgas i aktiebolagslagen och respektive bolags bolagsordning. När protokollet efter fullmäktige justerats får du som invald beslutet skickat till dig och sekreteraren i din nämnd tar kontakt. När din läsplatta och tagg är klar blir du kontaktad för att boka en tid för utlämning.

Vid utlämningstillfället får du även en genomgång i hur din läsplatta fungerar och du får inloggningsuppgifter till platta och e-postkonto. Du får också kvittera lånet med att skriva under avtal om lån av läsplatta.

E-post

Som en del i politikeruppdraget tilldelas du som förtroendevald en e-postadress som är knuten till Karlshamns kommun. Den kommunala e-postadressen används i kontakt mellan dig som förtroendevald och kommunen.