Information till partier som deltar i valet

Samordning av distribution av valsedlar

Kommunen erbjuder samordnad distribution av de valsedlar partierna inte har laglig rätt att få distribuerade.

Partier som vill få sina valsedlar levererade ska:

  • lämna valsedlarna i Servicecenter i Rådhuset senast den 5 augusti klockan 14:00 för att nämnden ska kunna garantera att valsedlarna går med i första utskick till förtidsröstningslokalerna. Sent inlämnade valsedlar skickas med nästa planerade utskick om de inte kommer med första försändelsen.
  • lämna valsedlarna i Servicecenter i Rådhuset senast den 7 september för garanterat utskick till vallokal. Sent inlämnade valsedlar skickas med nästa planerade utskick om de inte kommer med första försändelsen. Efter klockan 12:00 den 9 september levereras inte fler valsedlar till vallokalerna om ingen incident uppstår.
  • ange en kontaktperson för partier, samt en ersättare för denne som nämnden kan kommunicera med vid behov.

Placering av valsedlar i lokalen

Vallagen reglerar inte exakt hur valsedlar ska ordnas i val- och röstningslokalerna. Det är valnämndens uppgift att se till att valsedlarna placeras likvärdigt på en och samma plats. Valnämnden beslutade nyligen att valsedlar ska placeras i bokstavsordning och vidare i enlighet med Valmyndighetens ställningstagande.

Valmyndigheten har i ett vägledande ställningstagande föreslagit följande hantering:

De olika valsedelstyperna ska skiljas åt i ställen för att förenkla överblicken. Partivalsedlar där partier har laglig rätt till utläggning och har begärt sådan ska stå i eget ställ. Valsedlarna för varje val ska ställas i varsin lodrät rad i ordningen riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå). Valsedlarna ska stå i bokstavsordning utifrån den partibeteckning under vilken partiet har anmält deltagande i val. Blanka valsedlar ska stå väl synliga nedanför övriga valsedlar i valsedelstället.

Alla partier som deltar i valen ska få sina namnvalsedlar ställda i de följande valsedelställen i bokstavsordning uppifrån och ner utifrån fullständig partibeteckning. Valsedlarna ska ställas i samma ordning som partivalsedlarna; riksdag (gula valsedlar), kommunfullmäktige (vita) och regionfullmäktige (blåa). Valsedlar för varje valtyp ska alltid börja ställas i en egen rad.