Väggabadets utomhusbassäng

Istället för att renovera Väggabadets läckande befintliga 50-meters bassäng byggdes en ny. Den nya moderna bassängen invigdes i mitten på juni 2022.

Väggabadet är 50 år gammalt och i slutet av sommaren 2019 konstaterades att 50-metersbassängen läckte mycket. Fastighetsverksamheten kom fram till att det skulle krävas flera miljoner kronor i investeringar för att laga bassängen, samtidigt som det inte skulle kunna gå att garantera någon längre livslängd på bassängen. Efter dialog med politiker och berörda tjänstemän beslutade fastighetsverksamheten att inte renovera den läckande bassängen utan istället bygga en ny bassäng.

Invigningen av bassängen skedde i mitten på juni och nu är den öppen för allmänheten att ta del av.

Se öppettider och annan information om Väggabadet här.