Torget

Miljöbild från torget. Foto: Hanna Hörnbäck.

Kommunen har beslutat att rusta upp infrastrukturen på torget med bland annat ny belysning och andra justeringar för att öka trivseln. Upprustningen av torget sker i samarbete med Karlshamn Energi AB och Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse. 

Under hösten och våren kommer kommunen att rusta upp infrastrukturen på torget. Det som har beslutats är att sätta upp ny bättre ledbelysning för att öka tryggheten och ge energibesparingar. Elmätare ska installeras till torghandlarna för att kunna mäta elförbrukningen och parkeringsflödet kommer justeras något för att öka tryggheten för gående och cyklister. Naturvårdsverket har också beviljat Karlshamn Energi AB att sätta upp åtta nya laddplatser för elbilar på området.

– Idag finns två laddplatser på torget och vi ser en kraftig ökning i kommunen kring användandet av laddplatser. Därför ser vi ett behov av att få upp fler stationer, säger Per Håkansson, marknadschef på Karlshamn Energi.

Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse kommer också att bidra med satsningar för att öka trivseln på torget. Stiftelsen kommer att utveckla ytan vid Böljelek med nya träd samt lekredskap för barn. Med dessa justeringar skapas en yta för framtida utvecklingsmöjligheter.

– Det vi vill satsa på framöver är att se över mötesplatser på torget och skapa en mer trivsam miljö, säger Ulrika Nordén Johansson, avdelningschef på Karlshamns kommun.

Klart till sommarsäsongen 2023

Projektet drar igång under hösten 2022 och då kommer man börja med att byta de högre belysningsmasterna på torget. Därefter löper projektet vidare och planeras att vara klart till sommarsäsongen 2023. I samband med upprustningen kommer delar av torget att vara avspärrat i etapper. Det kommer fortfarande gå att vistas där, men på en liten mindre yta.

Här berättar projektledaren, William Lavesson, vad som ska göras på torget för att skapa en bättre infrastruktur och en mer trivsam miljö.