Svängsta förskola

Svängsta förskola. Foto: Purple Passion.

Svängsta förskola har byggts ut. Byggnaden har renoverats och fått en tillbyggnad för att utöka antalet avdelningar på förskolan.

Projektet startade i januari 2022 och innebärde en renovering av den befintliga byggnaden och en ny tillbyggnadsdel. Förskolan var i stort behov av en renovering i de befintliga lokalerna, men också en tillbyggnad. Detta för att fler barn har börjat på förskolan och därmed sågs ett behov av att öka antalet avdelningar från fem till åtta.

I samband med renoveringen av den befintliga byggnaden har vissa delar av planlösningen ändrats för att skapa ett bättre flöde genom byggnaden och skapa utrymme till nya funktioner, exempelvis har ett sov-loft byggts till. För att göra förskolan mer hållbar har solpaneler satts upp på taket och man användt sunda material som inte innehåller några kemikalier.

Viktigt att bevara naturen runt skolan

Byggnaden är placerad i ett härligt naturområde med närhet till skogen och det vill man ta tillvara på. Därför blir det inga större förändringar kring utemiljön, utan det har istället skapats en naturlig lekplats mellan träden. Här har en bilbana och gunghästar satts upp till barnen.