Sommargatan

Stråket längs östra kajen är nu klart! Lagom till sommarsäsongen 2023 stod sommargatan klar. Främst handlade det om att utveckla vatten, avlopp och el för att öppna upp fler möjligheter för servering och försäljning. Kajområdet har utökas med grönytor, fler bänkar och ett breddat gångstråk.

Sträckan det handlar om löper mellan gästhamnsbyggnaden, varifrån skärgårdstrafiken utgår, och vågbrytaren vid hamnkontoret längs östra kajen. I stadsmiljögruppen har representanter från olika verksamhetsområden inom den kommunala organisationen ingått, däribland park, gata, trafik, markförvaltning och stadsmiljö. Projektarbetet har genomförts i nära dialog med näringslivet och från Karlshamns kommun har man lyssnat in företagens behov och önskemål.

Nedan ser du vision bilder över området.