Mörrums skola

Mörrums skola. Foto: Krisztina Andersson

Framtidens skola har växt fram i Mörrum. En ny toppmodern skola med fokus på hållbarhet och en sund arbetsmiljö för elever och personal. Mörrums nya skola stod klar under sommaren 2022 och invigdes i samband med höstterminens start i augusti.

Mörrums nya skola samlar elever från förskoleklass till årskurs 6, en så kallad F6-skola. Skolan på cirka 8 000 kvadratmeter tar emot drygt 550 elever och ersätta nuvarande Mörrums skola, Hästarydsskolan och Bolsgården. Byggnaden stod färdig till höstterminen 2022, men arbetet med skolgården fortsatte under läsåret 2022/2023.

Fokus på hållbarhet och miljö

Skolan fokuserar på hållbarhet med ett extra fokus kring att se allt från barnens perspektiv. Alla planer utgår från barnen; deras storlek, deras behov och deras sätt att tänka.

Skolan är byggd helt utan korridorer och består av sex sammanhängande huskroppar i två våningar. Byggnaden rymmer hemsalar för elever, personalutrymmen, skolmatsal, storkök, salar för musik, hemkunskap och slöjd samt gemensamhetsytor. Vid bygget av skolan stod hållbarhet och miljö i stort fokus. I samband med det har man satt upp solceller på taket, plåtbeklädd fasad samt spill- och fjärrvärmesystem. Projektet är certifierat Miljöbyggnad Silver vilket är den näst högsta graden av certifiering för miljöbyggnader i Sverige.

Foto: Krisztina Andersson.

Läs mer om invigningen av Mörrums skola här.

Arkitekten och rektorns egna ord kring nyinvigda Mörrums skola.

Mer information hittar du i fördjupningsmaterialet.