Mörrums skola

Mörrums skola. Foto: Krisztina Andersson

Framtidens skola har växt fram i Mörrum. En ny toppmodern skola med fokus på hållbarhet och en sund arbetsmiljö för elever och personal. Mörrums nya skola stod klar under sommaren och invigdes i samband med höstterminens start i augusti.

Mörrums nya skola samlar elever från förskoleklass till årskurs 6, en så kallad F6-skola. Skolan på cirka 8 000 kvadratmeter tar emot drygt 550 elever och ersätta nuvarande Mörrums skola, Hästarydsskolan och Bolsgården. Byggnaden stod färdig till höstterminen 2022, men arbetet med skolgården kommer att fortsätta under läsåret 2022/2023.

Fokus på hållbarhet och miljö

Skolan fokuserar på hållbarhet med ett extra fokus kring att se allt från barnens perspektiv. Alla planer utgår från barnen; deras storlek, deras behov och deras sätt att tänka.

Skolan är byggd helt utan korridorer och består av sex sammanhängande huskroppar i två våningar. Byggnaden rymmer hemsalar för elever, personalutrymmen, skolmatsal, storkök, salar för musik, hemkunskap och slöjd samt gemensamhetsytor. Vid bygget av skolan stod hållbarhet och miljö i stort fokus. I samband med det har man satt upp solceller på taket, plåtbeklädd fasad samt spill- och fjärrvärmesystem. Projektet är certifierat Miljöbyggnad Silver vilket är den näst högsta graden av certifiering för miljöbyggnader i Sverige.

Foto: Krisztina Andersson.

Läs mer om invigningen av Mörrums skola här.

Arkitekten och rektorns egna ord kring nyinvigda Mörrums skola.

Mer information hittar du i fördjupningsmaterialet.