Hällaryds skola och förskola

Hällaryds skola. Foto: Maria Rennemark.

Nu är det klart att Hällaryds skola ska rustas upp och det ska byggas en ny förskola på området. 

Hällaryds skola driver idag verksamhet med skola för barn upp till årskurs 6, fritids och fritidsgård i lokaler med renoveringsbehov. På området finns också en förskola och en separat byggnad, som kallas för Folkbostaden, där drivs slöjdverksamhet och bibliotek. Ovanvåning är i behov av renovering och används inte i dagsläget. Förskolan är också i behov av renovering och tillgång till fler lokaler.

Planen framåt

Byggprojektet startar med projektering i början på 2024. Vilket innebär att man bland annat tar fram ritning och bygghandlingar. Därefter, under 2025, är planen att börja med renoveringen och byggnationen. Det innefattar att rusta upp den befintliga skolan, bygga en ny förskola och rusta upp Folkbostaden med plats för fritidsverksamhet på ovanvåningen.

Under renoveringen kommer barnen på Hällaryds skola att flyttas mellan tillgängliga lokaler. När det kommer till förskolebarnen så kommer den nya förskolan byggas upp och barnen flyttar in där innan den befintliga rivs.

Projektet beräknas vara helt klart vid årsskiftet 2026/2027.