Hällaryds skola och förskola

Hällaryds skola. Foto: Maria Rennemark.

Kommunen ser över möjligheterna att renovera och bygga ut Hällaryds skola och bygga en helt ny förskola på området. Det finns också planer på att ta fram en aktivitetspark mellan skolan och förskolan.

Just nu arbetar kommunen med att ta fram ett förslag för utbyggnad och ombyggnad av Hällaryds skola och förskola. Hällaryds skola driver idag verksamhet med skola för barn upp till årskurs 6, fritids och fritidsgård i lokaler med renoveringsbehov. Dessutom är lokalerna utspridda på ett större område där exempelvis delar av personalen sitter i en egen byggnad. Därför ser kommunen över möjligheterna för att renovera och bygga ut Hällaryds skola så att majoriteten av skolans lokaler och personal är på samma plats.

En ny förskola för barnen

Hällaryds förskola är idag uppdelad i två byggnader, den ena en paviljong som kommunen hyr och den andra byggnaden är i stort behov av renovering. Här vill man bygga en helt ny förskola där all verksamhet sker i samma byggnad. Mellan förskolan och Hällaryds skola ser man också över möjligheterna att bygga en aktivitetspark som barnen kan använda.

– I dagsläget håller vi på att se över möjligheterna och ta fram ett kostnadsförslag för projektet. Beslutet kring hur det blir sker i början på sommaren. Om allt går som det ska kan byggstart bli hösten 2023, men det är ännu inget som vi vet med säkerhet, säger Joakim Svanhall, projektledare på Karlshamns kommun.