Brandstationen

Karta över placeringen av den nya brandstationen.

Nu har skog blivit avverkad och sprängning har börjat vid Tubbarydsvägen, för att skapa plats för en ny modern brandstation.

Karlshamns kommuns befintliga brandstation uppfyller inte dagens krav på en god arbetsmiljö, dessutom har byggnaden inomhus- och byggtekniska problem. Detta gör att brandstationen är i stort behov av renovering och marken vid den befintliga byggnaden behövs saneras. Därför har kommunen beslutat att i stället bygga en helt ny brandstation vid Tubbarydsvägen. Skog är avverkad där den nya brandstationen ska placeras och man har börjat sprängningen.

– För att kunna bygga den nya brandstationen behöver vi spränga berget så att allt kommer ner till marknivå och vi får en tomt att bygga på. Sprängningen har startat och därefter kan man börja med byggproduktionen. Om allt går som det ska är den nya brandstationen klar till årsskiftet 2024/2025, säger Joakim Svanhall projektledare på Karlshamns kommun.

Sprängningar och bortforslingen av massorna beräknas hålla på fram till december. På grund av sprängningen kommer trafiken att påverkas något. Tubbarydsvägen är avstängd och Oljehamnsvägen kommer bitvis att vara avstängd.


Bilder från området.

Boende i området

Boende i områden kan märka av sprängningen till viss del, men fastigheter som ligger längre bort än 300 meter är utanför skyddsområdet. En del fastigheter i närheten har fått tillgång till vibrationsmätare som är ett mätinstrument för att se hur stora sprängladdningar kan vara. Om det skulle vara så att mätarna ger kraftiga utslag kommer laddningarna att anpassas därefter.

 

Skissbild över den nya brandstationen från JSB.