Brandstationen

Karta över placeringen av den nya brandstationen.

Skogen vid Tubbarydsvägen har blivit avverkad och sprängning är snart klar för att skapa plats för en ny modern brandstation.

Karlshamns kommuns befintliga brandstation uppfyller inte dagens krav på en god arbetsmiljö, dessutom har byggnaden inomhus- och byggtekniska problem. Detta gör att brandstationen är i stort behov av renovering och marken vid den befintliga byggnaden behövs saneras. Därför har kommunen beslutat att i stället bygga en helt ny brandstation vid Tubbarydsvägen. Skog är avverkad där den nya brandstationen ska placeras och sprängningen beräknas vara klar under januari 2024.

På grund av sprängningen påverkas trafiken något. Tubbarydsvägen är avstängd och Oljehamnsvägen kommer bitvis att vara avstängd. Boende i områden kan märka av sprängningen till viss del, men fastigheter som ligger längre bort än 300 meter är utanför skyddsområdet. En del fastigheter i närheten har fått tillgång till vibrationsmätare som är ett mätinstrument för att se hur stora sprängladdningar kan vara. Om det skulle vara så att mätarna ger kraftiga utslag kommer laddningarna att anpassas därefter.


Bilder från området.

Planen framåt

Kommunstyrelsen har godkänt projektet och det slutliga beslutet tas i Kommunfullmäktige i februari. Om byggprojektet går igenom är planen att starta med projektering under 2024. Vilket innebär att man bland annat tar fram riktning och bygghandlingar. Därefter, under 2025, börjar man att bygga upp den nya brandstationen. Projektet beräknas vara klart i början på 2026.

 

 

Skissbild över den nya brandstationen från JSB.