Asarums IP

Förenings- och aktivitetshuset på Asarums idrottsplats.

Om några år vill vi att området kring Asarums idrottsplats ska vara en central plats för idrotts- och friluftsliv i kommunen. I ett första steg renoverade vi idrottsplatsen och rustade upp med ett nytt aktivitets- och föreningshuset.

I ett samarbete mellan Kultur- och fritidsavdelningen och fastighetsavdelningen har ett nytt aktivitets- och föreningshus tagits fram. Istället för att renovera gamla klubbstugan på idrottsplatsen togs beslutet att bygga en helt ny, som även kan användas av flera föreningar och allmänheten. Med tiden hoppas kommunen på att Asarums idrottsplats blir ytterligare en central plats i Karlshamns kommun för idrotts- och friluftsliv.

Målet är att Asarums idrottsplats blir en central plats för olika föreningar, men också ett värdefullt tätortsnära rekreations- och friluftsområde med intilliggande motionsspår, swimrun-banor och en spontanidrottsplats. Aktivitet- och föreningshuset kan även användas av allmänheten där det ska finnas möjlighet att duscha efter att ha använt rekreations- och friluftsområdet som ligger intill.

I dagsläget kommer föreningarna Asarums IF och Karlshamns OCR att använda byggnaden. Tanken att vi framöver ska kunna utveckla det idrotts-, rekreations- och friluftsområde som redan finns, och dessutom kunna göra plats för ett mindre antal bostäder. Eftersom vi har hittat förorenad mark har detaljplanearbetet dragit ut på tiden medan vi gör utredningar och undersökningar.