Stärnö sjöstad

Visionsbild över Stärnö Sjöstad.

Visionsbild över Stärnö Sjöstad. Illustration: Fojab Arkitekter

I Stärnö sjöstad lägger vi grunden för vad som ska bli en stadsnära skärgårdsdröm när det gamla stenbrottet blir en ny stadsdel i en unik miljö.

I Stärnö sjöstad planerar vi för havsnära bostäder bara ett stenkast från centrum. I ett fantastiskt läge med havet och skärgården utanför dörren skapas förutsättningar för runt 500 nya bostäder – en blandning av lägenheter, radhus och husbåtar. Från bostäderna kan man se ut över Karlshamnsfjärden och som närmsta granne har man ett unikt rekreations-, kultur- och naturområde. Tvärs över vattnet in mot centrum ligger Blekinge Tekniska Högskola och Netport Science Park, som nu byggs ut med plats för hundratals nya arbetsplatser, biograf, restaurang och konsertsal.

Stärnö sjöstad kommer inte att bli vilken stadsdel som helst. Den byggs i en unik miljö med natur och hav, och är en omgestaltning av det gamla stenbrottet, vilket skapar unika förutsättningar. Men hur skapar man en ny stadsdel ur ett gammalt stenbrott? Det fick två arkitektbyråer i uppdrag att komma med förslag på. Fokus har legat på att utgå från de specifika förutsättningar som finns kring stenbrottet.

De två förslagen kommer på olika sätt att användas som underlag i det fortsatta planarbetet. Planområdet på 60 hektar ligger vid vattnet på östra Stärnö, och omfattar i huvudsak diabasbrottet, området väster om Södra Stärnövägen och Stärnö vindhamn.