Gång och cykelvägar

Att ta cykeln eller gå istället för att åka bil är ett bra sätt att ta hand om både dig själv och miljön. I Karlshamn finns det goda förutsättningar för att både gå och cykla.

I Karlshamn finns ett väl utbyggt cykelnät med cirka 11 mil cykelväg i en platt topografi. Det är också relativt korta avstånd inom staden och mellan de olika tätorterna vilket gör att det finns stora möjligheter att vilja välja cykeln framför bilen.

Ökad cykeltrafik i Karlshamn är en viktig del i arbetet att:

  • Förbättra folkhälsan och minska miljöbelastningen i kommunen
  • Skapa en attraktivare stadsmiljö genom cykelfrämjande miljöer och infrastruktur.
  • Minska biltrafikens andel av resorna i Karlshamns kommun.