Vandring och cykling

Inom Karlshamns kommun finns många möjligheter till vandring och cykling. Det finns vandringsstråk både i stadsnära miljöer och i naturen.

Du som väljer att cykla kan göra det på någon av de fyra cykelleder som går genom Karlshamns kommun, eller på mountainbikebanan vid Lingonbacken.

I Karlshamn finns ett väl utbyggt cykelnät med cirka 11 mil cykelväg i en platt topografi. Det är också relativt korta avstånd inom staden och mellan de olika tätorterna vilket gör att det finns stora möjligheter att vilja välja cykeln framför bilen för miljön och hälsan.

Du vet väl om att du kan låna cyklar och vandringsutrustning hos Fritidsbibblan? Önskemål om att låna utrustning görs via vår e-tjänst:

Låna på Fritidsbibblan

I kartan nedan hittar du information om vandrings- och cykelleder. Tryck på kartmarkörerna för mer information.

Du kan också se denna besökskarta där bland annat rödmarkerade cykelvägar och olika cykeltursförslag finns markerade på de olika kartdelarna.