Säga upp båtplats

Båtplatsen ska sägas upp senast den 31 december för kommande sommarsäsong. Uppläggningsplats ska sägas upp senast den 31 juli för kommande vintersäsong. 

Om du vill säga upp din båtplats, uppläggningsplats eller plats i mastskjul ska det göras skriftligt till smabatshamnar@karlshamn.se