Stipendier

Karlshamns kommun delar årligen ut ett antal stipendier som du kan nominera personer till. Här kan du läsa mer om de olika stipendierna och hur du nominerar någon.

Kulturstipendium för unga

Stipendium för unga ledare

Stipendium för årets ungdomsledare

Alice Tegnér-stipendiet

 

Andra fonder och stipendier

Varje år kan du som är folkbokförd i Karlshamns kommun själv ansöka om bidrag från olika donationsfonder som vi förvaltar.

Donationsfonder

Du som är elev på Vägga gymnasieskola kan också ansöka om stipendier ur särskilda fonder.

Stipendier för elever på Vägga gymnasieskola