Bidrag till studieförbund

Karlshamns kommun ger bidrag till studieförbund. Ansökan om bidrag lämnas av studieförbunden en gång per år.

För att studieförbund ska vara berättigat till bidrag gäller att:

  • verksamhet bedrivs i Karlshamns kommun.
  • studieförbundets verksamhet ska vara öppen för alla.
  • studieförbund som ansöker om bidrag (beviljas bidrag) har skyldighet att ställa sin verksamhetsplan med utvärderingsplan och verksamhetsberättelse till förfogande för granskning på det sätt som kulturnämnden beslutar.

För 2023 ska ansökan om bidrag vara inlämnad senast 30/4. Bidragen betalas ut under juni månad.