Öppna tangentbordsmeny

Sammanfattning av handlingsplanen för lekplatserna

Efter att en namninsamling lämnats till politikerna i protest mot att lekplatser ska tas bort togs ett beslut i Teknik- och fritidsnämnden (2021-02-18) om att handlingsplanen pausas till vidare. När kommunens ekonomiska situation har bättrats tas handlingsplanen upp igen. Här är en kortare sammanfattning av den ursprungliga handlingsplanen. 

Handlingsplanen för lekplatserna i Karlshamns kommun gäller för 2019-2033. Politikerna i Teknik- och fritidsnämnden antog handlingsplanen 2019. Handlingsplanen går ut på att vi ska ha färre men bättre utrustade lekplatser. Vi vill utveckla lekplatser och områden där hela familjen kan vara tillsammans.

I Karlshamn, Asarum, Mörrum och Svängsta ska det finnas en extra stor kommundelslekplats. För att kunna ha färre men bättre lekplatser behöver några mindre lekplatser tas bort.

Det finns inget beslut på när respektive lekplats ska tas bort. Politikerna kommer att fatta ett beslut för varje enskild lekplats när lekplatsen inte längre godkänns vid en besiktning, eller när en lekplats i samma område har rustats upp. Livslängden på lekredskapen är 10-15 år, och så länge redskapen håller finns inga planer på att ta bort lekplatsen.

De lekplatser som vi föreslår ska tas bort är till exempel de där det bor få barn i närområdet, de som sällan används, de där det finns andra lekplatser i närheten eller de som är för små för att kunna utvecklas.

Vi har gjort bedömningen att ett område behöver ha 45 barn för att det ska vara motiverat att ha en egen lekplats. Innan en lekplats läggs ner tas det som sagt ett beslut i nämnden om just den lekplatsen, så skulle underlaget vad gäller mängden barn förändras över tiden för en eller flera lekplatser är det något som kan påverka rekommendationerna i planen och det är också något som tas med i beslutet.

Här kan du läsa svar på några av de frågor vi fått in om lekplatsernas framtid och handlingsplanen.

Vanliga frågor och svar om lekplatserna