Hitta fritidsgårdar

Välkommen till fritidsgårdarna i Karlshamn!

 

Annexets fritidsgård

Telefon

0454-813 68

E-post

annexet@utb.karlshamn.se

Besöks-/leveransadress

Rådhusgatan 14, 374 36 Karlshamn

Postadress

374 81 Karlshamn

Läs mer

Hällaryds fritidsgård

Telefon

0454-30 73 61

E-post

stenbackanavets.fritidsgard@utb.karlshamn.se

Besöks-/leveransadress

Elisbergsvägen 5, 374 70 Trensum

Postadress

374 81 Karlshamn

Läs mer

Mörrums fritidsgård

Telefon

0454-30 77 17

E-post

morrumsfritidsgard@utb.karlshamn.se

Besöks-/leveransadress

Gungvalavägen 41, 375 33 Mörrum

Postadress

374 81 Karlshamn

Läs mer

Pop-up fritidsgården

Läs mer

Stenbacka fritidsgård

Telefon

0454-30 73 61

E-post

stenbackanavets.fritidsgard@utb.karlshamn.se

Besöks-/leveransadress

Stenbackavägen 10, 374 53 Asarum

Postadress

374 81 Karlshamn

Läs mer

Svängsta fritidsgård

E-post morrumsfritidsgard@utb.karlshamn.se

Adress holländarevägen 68
376 37 Svängsta

Telefon

E-post

morrumsfritidsgard@utb.karlshamn.se

Besöks-/leveransadress

Holländarevägen 68, 376 37 Svängsta

Postadress

Karlshamns Kommun

Fritidsgården Svängsta

Rådhuset

374  81 Karlshamn

Läs mer