Fritidsaktiviteter för dig i behov av särskilt stöd

För dig som är i behov av särskilt stöd erbjuder vi som kommun en rad olika aktiviteter.

Fritidsaktiviteter för personer i behov av särskilt stöd hittar du alla aktiviteter.