Webbförening

Att vara en webbförening innebär att man som förening själv ansvarar för att ändra och uppdatera uppgifter om föreningen och dess medlemmar på Webbföreningsportalen .

Genom att man loggar in med ett för föreningen unikt inloggnings ID på portalen så kommer man åt alla föreningens uppgifter och kan lätt och enkelt se till att den information som finns om föreningen är aktuellt. Detta  kommer att förenkla administrationen för både föreningen och för Karlshamns kommun vilket gör att Karlshamns kommun kan erbjuda bättre service åt föreningarna.

För att bli webbförening behöver föreningen ansöka om ett inloggningsID. De föreningar som är bidragsberättigade behöver också ett unikt inloggnings ID för att söka bidrag. Observera det är inte samma ID som till webbföreningen. Båda inloggningsID är personliga av de personer som utsetts av föreningen till exempel ordförande och eller kassör.

Webbförening i 3 steg:

Steg 1:  Ansök om ett unikt inloggnings ID.

Steg 2:  Logga in på webbföreningsportalen.

Steg 3: Läs kontrollera och uppdatera alla föreningsuppgifter. Godkänn uppgifterna.