Sök föreningsbidrag

Kommunen ger stöd och bidrag till det lokala föreningslivet. Du som driver en förening kan själva söka föreningsbidrag via vår webbföreningsportal.

Bidragsberättigade föreningar är ungdom, handikapp, pensionärs, kultur- och samhällsföreningar. Kraven för att kunna söka bidrag är att din förening:

  • Har sitt säte i Karlshamn
  • Är godkänd som bidragsberättigad förening av Karlshamns kommun.
  • Har eget bank- eller postgiro
  • Är registrerad i webbföreningsportalen där uppgifterna om föreningen är uppdaterade. Om föreningen inte är registrerad som webbförening så kan du göra det här:

Webbförening – Karlshamns kommun

Sök föreningsbidrag i 5 steg:

Steg 1:  När föreningen är registrerad i webbföreningsportalen gör följande: Sök och få ett för föreningen unikt inloggnings ID för ansökan om bidrag i formuläret nedan.
(OBS! det är inte samma inloggnings ID som till webbföreningsportalen)

Steg 2:  Logga in på Föreningsbidragsportalen.

Steg 3: Välj de bidrag som föreningen är berättigade att söka.

Steg 4: Bifoga de dokument som efterfrågas.

Steg 5: Skicka in ansökan.