Lotteri

I Karlshamns kommun kan föreningar söka lotteritillstånd enligt 16 och 17§ i lotterilagen.

I samband med ansökan måste följande föreningsuppgifter skickas med ansökningsblanketten:

  • Verksamhetsberättelse
  • Stadgar
  • Protokollsutdrag med beslut om att starta lotteriverksamhet
  • Lotteriföreståndarens kontaktuppgifter

Lotteriansökan kostar 300 kronor.

Lotteritillståndet gäller i tre år. Under tillståndsperioden kan dellotterier startas som sedan ska redovisas till lotterikontrollanten.