Kurser

Karlshamns musikskola erbjuder kurser terminsvis där vi träffas ungefär 12-15 gånger per termin. Vi har även kortare kurser som varar under en dag eller några veckor. Du anmäler dig till kurserna via vår e-tjänst.

Kurser terminsvis, 12-15 tillfällen per termin

Musikskolan erbjuder en mängd olika sång- och instrumentkurser, exempelvis blås-, stråk-, stränginstrument samt slagverk, sång och piano. Här kan du se vårt utbud av kurser:

Kursutbud per termin

Kortare kurser

Det här är kortare kurser som finns under läsåret 21/22.

Babyrytmik – start 6 september

Tid: Tisdagar 9.30-10.00 sångstund, 10.00-11.00 fika till självkostnadspris

Plats: Musikskolan i Karlshamn

Antal platser: Max 12 stycken

Kursledare: Annika Palmqvist, specialpedagog: 070-778 66 76 eller annika.palmqvist@utb.karlshamn.se

Babyrytmik är ett sätt att ge barnen tillgång till musikens språk och att uppleva sig själva och omvärlden på nya sätt. Här sjunger vi enkla barnvisor, rör oss till musik och spelar på rytminstrument. Du och ditt barn får en fin stund tillsammans med musik, sång, ramsor och rörelse och fokus ligger på anknytningen mellan dig och ditt lilla barn.

FunkyMusic,  för barn i grundsärskolan – start 1 september

Tid: Torsdagar 16:30-17.10 (föräldrar är välkomna första gången)

Du är välkommen hit ensam, utan vårdnadshavare eller ledsagare (eller med om du vill eller behöver)

Plats: Stenbackaskolans musiksal

Ålder: Årskurs 1-9, grundsärskolan

Kontakt:

Anna Fridhill Hildingsson, musiklärare: 0733-57 62 84 eller anna.fridhill@utb.karlshamn.se

Annika Palmqvist, specialpedagog: 0707-78 66 76 eller annika.palmqvist@utb.karlshamn.se

Här tränar vi förmågan att våga uttrycka sig konstnärligt och vi arbetar med samspelet i gruppen. Det är viktigt att deltagarna får en upplevelse och känsla av att ”JAG KAN!”. Verksamheten utgår från musik och rörelse men barnen får även prova en del av Musikskolans utbud av instrument genom att lärare kommer och visar och spelar. Se mer här:

Video om FunkyMusic (youtube.com)

FMT-metoden för barn och unga med skolsvårigheter

Dag och tid: Tisdagar efter 16.00. Varje tillfälle är individuellt och varar i 20 minuter. Exakt tid bestämmer vi tillsammans.

Plats: Musiksalen Korpadalsskolan

Kontakt: Annika Palmqvist, specialpedagog: 070-778 66 76 eller annika.palmqvist@utb.karlshamn.se

FMT-metoden är verktyget i ett ickeverbalt funktionsinriktat utvecklingsfrämjande program för naturlig utveckling. Individen erbjuds särskilt anpassade trummor och cymbaler, och respons ges via specialkomponerade melodisignaler på ett akustiskt piano. Genom FMT-metoden stimuleras barnets kroppskontroll, perceptionsförmåga och kognitiva förmåga.