Antagning och information

Besked om antagning

Alla blir antagna även om det ibland, beroende på kursens söktryck och din placering i kön kan dröja alltifrån en vecka upp till ett par terminer innan du blir kontaktad och erbjuden undervisning. Om man är antagen så meddelas det oftast i samband med läsårsstarten. Dock görs antagningar hela läsåret i takt med att platser blir lediga. Om Musikskolan inte hör av sig vid läsårsstarten betyder det att det för tillfället inte finns möjlighet att erbjuda undervisning i någon av de kurser du ansökt till. Du behåller din plats i kön och Musikskolan kontaktar dig så snart det finns ledig plats.

Första, andra och tredjehandsval

När du tackar ja till erbjuden undervisning i ditt förstahandsval stryks eventuella val med lägre prioritet och du registreras som aktiv på ditt förstahandsval. Blir du erbjuden undervisning i ditt andra- eller tredjehandsval kan du börja kursen samtidigt som du behåller din plats i kön till förstahandsvalet.

Termin och kursstart

Musikskolans undervisning startar i månadsskiftet augusti/september när alla elever varit i skolan några dagar och hunnit få sina scheman. Först då är det möjligt att erbjuda lektionstider som fungerar tillsammans med skolgång, undervisningslokal, med mera.

Vårterminen startar direkt efter helgerna i början av januari, samtidigt som skolan börjar.

Musikskolans undervisning följer grundskolans planering och har samma lov- och studiedagar.

Tacka nej eller ändra sig

Tackar du nej till erbjuden undervisning på ditt förstahandsval stryks alla dina val och du avregistreras som sökande till Musikskolan. Om du vid senare tillfälle vill få sång- eller instrumentallektioner måste du göra en ny ansökan.

Tackar du nej till erbjuden undervisning som du ansökt om med prioritet 2 eller 3 stryks endast dessa val och du står kvar i kön på ditt förstahandsval.

Har man påbörjat en kurs får man inte byta mitt i en termin.

Vill man byta instrument sker det i sådana fall vid terminsskifte och i överenskommelse med berörda lärare.