Unikum

Karlshamns kommunala skolor använder Unikum som verktyg för kunskapsuppföljning (omdömen) och viktiga meddelanden till vårdnadshavare. För att få meddelanden och notiser måste man ha loggat in i Unikum minst en gång, så det är viktigt att alla (både elever och vårdnadshavare) gör det. I Unikum (både på webben och i appen Unikum Familj) finns dessutom länkar till skolornas hemsidor, frånvaroanmälan och scheman. Följ instruktionen nedan för att logga in:

Ny användare i Unikum

Vissa skolor använder även andra funktioner än ovanstående i Unikum. Detta informerar den enskilda skolan i så fall om.