Lov- och ferieskola

Karlshamns kommun bedriver såväl frivillig som obligatorisk lovskola. Kontakta rektor på ditt barns skola för aktuell info.